درباره ما

کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار (عضو گروه tmba) فعالیتهای زیر را در زمره خدمات خود دارد:

مجری پروژه های تحقیقات بازار کیفی و کمی با سال ها تجربه علمی در بازار داخلی و بین المللی

ارائه راهکارهای بازاریابی و برندسازی و طراحی مدل های توسعه بازار

ارائه راهکارهای بازاریابی دیجیتال و طراحی مدلهای کار و کسب آنلاین

تجارب انجام پروژه های بزرگ ملی و بین المللی: شرکت TMBA تجربه همکاری با برندهای متعدد داخلی و بین المللی را در رزومه خود دارد.

مزایای رقابتی ما:

فعالیت فول سرویس : کانون ضمیر بازار خدمات کاملی در زمینه تحقیقات بازار و تبلیغات به شما ارائه می کند. این کانون دپارتمانهای مختلفی دارد که هر کدام بر روی یک ناحیه تمرکز دارند.

خدمات تکمیلی مشاوره ای ارائه خدمات مشاوره‌ای مکمل به منظور پیاده سازی نتایج و پیشنهادات برآمده از دل تحقیقات بازار.

توانایی انجام پروژه در هر ۳۱ استان و شهرهای بزرگ هر استان و بازار بین الملل

استفاده از کارشناسان مجرب و باتجربه

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار