فعالیت های دپارتمان تحقیقات بازاریابی

طراحی سایت

اطلاعات بیشتر

طراحی هویت برند

اطلاعات بیشتر

راهکار های دیجیتال

اطلاعات بیشتر

طرح مطالعات شناخت بنگاه اقتصادی

اطلاعات بیشتر

ورود محصول يا خدمت جديد به بازار (تست محصول)

اطلاعات بیشتر

ورود به كسب و كار (Business) جديد

اطلاعات بیشتر

تحلیل محیط بیرونی بنگاه اقتصادی

اطلاعات بیشتر

ارزیابی ویژگی های برند

اطلاعات بیشتر

برآورد تقاضا و پیش بینی فروش

اطلاعات بیشتر

بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی در صنعت (رتبه و سهم بازار)

اطلاعات بیشتر

تهیه برنامه بازاریابی (marketing plan) در قالب رویکردی سازمان یافته و اجرا و کنترل آن

اطلاعات بیشتر

ارزیابی رضایت مشتری (CSM)، کارکنان (ESM)، عوامل توزيع و ساير ذينفعان

اطلاعات بیشتر

تهیه نقشه جامع ارتباط ویژگیهای محصول و ارزشهای شخصی مشتریان

اطلاعات بیشتر

تهیه نقشه جامع ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه مصرف کنندگان درباره شرکت، محصولات و بازار

اطلاعات بیشتر

ورود محصول يا خدمت جديد به بازار (تست مفهوم)

اطلاعات بیشتر

تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ

اطلاعات بیشتر

طراحی هدایای تبلیغاتی

اطلاعات بیشتر

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

اطلاعات بیشتر

تولید محتوای خلاق

اطلاعات بیشتر

طراحی وبسایتهای شخصی و سازمانی

اطلاعات بیشتر

راهکارهای اینفلوئنسرمارکتینگ

اطلاعات بیشتر

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار