سفارش پروژه

لطفا فرم زیر را جهت بیان اطلاعات بیشتر تکمیل نمایید:

1

در چه زمینه ای می خواهید خدمات بگیرید؟

طراحی سایت

طراحی هویت برند

Neuromarketing

راهکار های دیجیتال

طرح مطالعات شناخت بنگاه اقتصادی

ورود محصول يا خدمت جديد به بازار (تست محصول)

ورود به كسب و كار (Business) جديد

تحلیل محیط بیرونی بنگاه اقتصادی

ارزیابی ویژگی های برند

برآورد تقاضا و پیش بینی فروش

بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی در صنعت (رتبه و سهم بازار)

تهیه برنامه بازاریابی (marketing plan) در قالب رویکردی سازمان یافته و اجرا و کنترل آن

ارزیابی رضایت مشتری (CSM)، کارکنان (ESM)، عوامل توزيع و ساير ذينفعان

تهیه نقشه جامع ارتباط ویژگیهای محصول و ارزشهای شخصی مشتریان

تهیه نقشه جامع ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه مصرف کنندگان درباره شرکت، محصولات و بازار

ورود محصول يا خدمت جديد به بازار (تست مفهوم)

تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ

طراحی هدایای تبلیغاتی

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

تولید محتوای خلاق

طراحی وبسایتهای شخصی و سازمانی

راهکارهای اینفلوئنسرمارکتینگ

2
3
4
5
6
7
8
9

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار