مشتریان ما

خدمات اول (همراه اول)

بررسی نقاط کلیدی ژئومارکتینگ شهرهای مهم در شبکه تلفن همراه

ثبت تجربه مشتری

اسمارت کام

بررسی مخاطب هدف سیمکارت اپراتور مجازی

شرکت مخابرات ایران

بخش بندی ,مطالعه بازار و سنجش میزان رضایت مشتریان

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار