مشتریان ما

دیلیم

امکان سنجی ساخت مجتمع اداری- مال و هتل در شهر تهران

آپادانا سرام

مطالعه محیط داخلی و خارجی و الزامات سیستم بازاریابی

شرکت سیمان هرمزگان

مطالعه بازار به منظور تدوین استراتژی بازاریابی

گروه کرد

بررسی خریداران، سازندگان صنعت ساختمان، و کانال توزیع محصولات چینی بهداشتی

شرکت سرمایه گذاری مسکن

طرح ارتقاء برند

شرکت رنگین پروفیل کویر

بررسی بازار محصولات در و پنجره (آلومینیوم و UPVC) به منظور تدوین استراتژی بازاریابی

شرکت شودر

مطالعات محیط داخلی و خارجی

شرکت ورق کار

پروژه تحقیقات بازار شرکت ورقکار

مصلحی گروپ

بررسی جایگاه و وضعیت برند گروه صنعتی مصلحی(3A Plus)

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار