خدمات ما

بلاگ

مشاهده موارد بیشتر

مشتریان نمونه

برندهایی که در این چند سال افتخار همکاری با آن ها را داشته ایم

مشاهده همه مشتریان

پلتفرم جامع اینفلوئنسرمارکتینگ: کاروکسبتان را ستاره کنید

با داشتن نتایج تحقیقات جایگاه ذهنی سلبریتی‌ها، بهترین تصمیم را در تبلیغات صنعت خود بگیرید.

1- صنعت خود را انتخاب کنید.

2- فهرست سلبریتی‌های متناسب با فعالیت خود را ببینید.

3- گزارش تاثیرگذاری تبلیغات توسط سلبریتی ها در صنعت خود را دریافت کنید.

سامانه تحقیقات و افکارسنجی مارکت‌چک

راهکاری برای ارتقاء تجربه مشتری

عنوان

  • پرسشنامه بسازید
  • اطلاعات جمع‌آوری کنید
  • گزارش‌گیری کنید

عنوان

  • مدیریت تجربه مشتریان
  • مدیریت تجربه کارکنان
  • داده‌کاوی و تحقیقات بازار

تیم ما

پلتفرم جذب و استخدام پرسشگر

به تیم تحقیقاتی ما بپیوندید

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار